Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Hòa Mỹ Tây thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật.
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 Đề thi HS Giỏi môn Toán Khối 3 năm học 2012-2013[ 18-02-2013]
2 Đề thi HS Giỏi môn Tiếng Việt Khối 3 năm học 2012-2013[ 18-02-2013]
3 Đề thi HS Giỏi môn Tiếng Việt Khối 2 năm học 2012-2013[ 18-02-2013]
4 Đề thi HS Giỏi môn Toán Khối 2 năm học 2012-2013[ 18-02-2013]
5 Đề thi HS Giỏi môn Tiếng Việt Khối 1 năm học 2012-2013[ 18-02-2013]
6 Đề thi HS Giỏi môn Toán Khối 1 năm học 2012-2013[ 18-02-2013]
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0257. 3589112
Thư điện tử: so1hoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây