Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Tây thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật.
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CÂU HỎI THĂM DÒ

THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   68
 Hôm qua :    330
 Tổng cộng :   270272
 
   Thông báo công khai
   
  Cập nhật vào lúc: 15:21:32 16-09-2016  

Nội dung đánh giá

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại môn học

 

 

 

 

 

 

Toán

521

99

117

90

118

97

Chia ra: - Hoàn thành

517

98

115

90

117

97

 - Chưa hoàn thành

4

1

2

 

1

 

Tiếng Việt

521

99

117

90

118

97

Chia ra: - Hoàn thành

515

96

114

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

6

3

3

 

 

 

Đạo đức

521

99

117

90

118

97

Chia ra:  - Hoàn thành

521

99

117

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

306

99

117

90

x

x

Chia ra:  - Hoàn thành

306

99

117

90

x

x

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

Khoa học

215

x

x

x

118

97

Chia ra: - Hoàn thành

215

x

x

x

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Lịch sử & Địa lí

215

x

x

x

118

97

Chia ra: - Hoàn thành

215

x

x

x

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Âm nhạc

521

99

117

90

118

97

Chia ra:  - Hoàn thành

521

99

117

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

521

99

117

90

118

97

Chia ra:  - Hoàn thành

521

99

117

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

521

99

117

90

118

97

Chia ra:  - Hoàn thành

521

99

117

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thể dục

521

99

117

90

118

97

Chia ra:  - Hoàn thành

521

99

117

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

305

 

 

90

118

97

Chia ra: - Hoàn thành

303

 

 

90

116

97

 - Chưa hoàn thành

2

 

 

 

2

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tin học

305

 

 

90

118

97

Chia ra: - Hoàn thành

305

 

 

90

118

97

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

2. Xếp loại năng lực

521

99

117

90

118

97

- Đạt

521

99

117

90

118

97

- Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

3. Xếp loại phẩm chất

521

99

117

90

118

97

- Đạt

521

99

117

90

118

97

- Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

521

99

117

90

118

97

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

514

96

114

90

117

97

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

7

3

3

 

1

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

3

1

2

 

 

 

+ Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

4

2

1

 

1

 

Khen thưởng

339

53

63

52

83

88

- Giấy khen cấp trường

264

51

59

46

59

49

 - Giấy khen cấp trên

75

2

4

6

24

39

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2015-2016 [13:57:48 04-05-2016]
    +    Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2015-2016 [13:53:34 04-05-2016]
    +    Thống kê chất lượng học kỳ 1 năm học 2015-2016 [07:09:33 15-01-2016]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :057. 3589112
Thư điện tử: so1hoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây