Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Tây thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật.
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CÂU HỎI THĂM DÒ

THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   96
 Hôm qua :    204
 Tổng cộng :   286428
 
   Thông báo công khai
   
  Cập nhật vào lúc: 13:53:34 04-05-2016  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA

TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY

          ----------------------------

                                                                             THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016

 

Nhân sự

Tổng số

Trong đó nữ

Chia theo chế độ lao động

Trong tổng số

Biên chế

Hợp đồng

Thỉnh giảng

Dân tộc

Nữ dân tộc

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên

43

28

37

24

6

4

 

 

 

 

* Số Đảng viên

20

11

15

7

5

4

 

 

 

 

Chia ra: - Đảng viên là giáo viên

12

5

11

4

1

1

 

 

 

 

 - Đảng viên là cán bộ quản lý

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 - Đảng viên là nhân viên

6

5

2

2

4

3

 

 

 

 

4.1 Giáo viên

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

32

22

31

21

1

1

 

 

 

 

Chia ra: - Trên chuẩn

31

22

30

21

1

1

 

 

 

 

 - Đạt chuẩn

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

32

22

31

21

1

1

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

32

22

31

21

1

1

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

14

10

14

10

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

17

12

16

11

1

1

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo nhóm tuổi

32

22

31

21

1

1

 

 

 

 

Chia ra: - Dưới 31

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 - Từ 31- 35

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 - Từ 36- 40

11

8

11

8

 

 

 

 

 

 

 - Từ 41- 45

8

7

8

7

 

 

 

 

 

 

 - Từ 46- 50

5

3

5

3

 

 

 

 

 

 

 - Từ 51- 55

5

1

5

1

 

 

 

 

 

 

 - Từ 56- 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trên 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên theo môn dạy

32

22

31

21

1

1

 

 

 

 

Chia ra: - Thể dục

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Mỹ thuật

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Tin học

2

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 - Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Anh

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ngoại ngữ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Còn lại

27

20

27

20

 

 

 

 

 

 

4.2 Số giáo viên  chuyên trách đội

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Trên chuẩn

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa đạt chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia bồi dưỡng thường xuyên

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số giáo viên chia theo nhóm tuổi

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Dưới 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 31- 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 36- 40

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 41- 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 46- 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 51- 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Từ 56- 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trên 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Cán bộ quản lý

Tổng số

3

1

3

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Phó hiệu trưởng

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Cấp tốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sơ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đại học

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 - Thạc sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - TS khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Nhân viên

Tổng số

7

5

2

2

5

3

 

 

 

 

Chia ra: - Văn phòng (*)

2

2

1

1

1

1

 

 

 

 

Trong đó: + Nhân viên kế toán

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

             + Nhân viên y tế

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 - Thư viện

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 - Thiết bị

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 - Bảo vệ

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 - Nhân viên khác

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                         Nguyễn Anh Thư

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Thống kê chất lượng học kỳ 1 năm học 2015-2016 [07:09:33 15-01-2016]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :057. 3589112
Thư điện tử: so1hoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây