Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019!
       
 
  Danh sách giáo án
LOẠI GIÁO ÁN:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 Nước có tính chất gì?[ 18-12-2012] Cô Cao Thị Thanh Vân
2 Đạo đức[ 18-12-2012] Thầy Nguyễn Dân
 
 
     
 
  DANH MỤC GIÁO ÁN
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :0257. 3589112
Thư điện tử: thhoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây